वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: सिनेमा अार्ट प्रा. लि. (Cinema Art Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-6 का.म.न.पा.,बाैद्ध

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: राम बाबु गुरूङ