वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: पञ्चकन्या पिक्चर प्रा. लि. (Pancha Kanya Picture Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-10 का.म.न.पा.,बबरमहल

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: दिपक श्रेष्ठ