वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: अाइसफल प्राेडक्सन प्रा. लि. (Icefall Production Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-30 का.म.न.पा.,ठमेल

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: रामकृष्ण पाेखरेल