वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: द टी फाेक्स फिल्मस प्रा. लि। (The Tea Folks Films Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-1 का.म.न.पा.,नक्साल

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: प्रचण्डमान श्रेष्ठ