वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: द स्कार्इ मुभिज प्रा. लि. (The Sky Movies Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-10 का.म.न.पा.,चक्रपथ, महाराजगञ्ज

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: अाकाश अधिकारी