वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: नेपाली फिल्म डिष्ट्रिब्युसन (Nepali Film Distribution)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-2 का.म.न.पा.,गाेठाटार

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: यादवकान्त सिलवाल