वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: एक्सन ग्रुप मुभि मेकर्स प्रा. लि. (Action Group Movie Makers Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-34 का.म.न.पा.,शान्तिनगर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: विजय कुमार तिमिल्सीना