वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: फिल्मस् नेपाल प्रा. लि. (Films Nepal Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-31 का.म.न.पा.,बागबजार

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: रूपेन्द्र खड्गी