वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: अामा सरस्वती मुभिज प्रा. लि. (Aama Saraswati Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-2 का.म.न.पा.,थानकाेट

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: दिपक राज गिरी