वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: सुर्यकला फिल्मस् प्रा. लि (SuryaKala Films Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Lalitpur/ललितपुर-1 उप.म.न.पा,वकुन्डाेल

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: विनाेद कुमार दुवे