वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: नेपाल म्याक्स अडियाे भिडियाे (Nepal Max Audio Video)

ठेगाना: Lalitpur/ललितपुर-9 उप.म.न.पा,बालकुमारी

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: परशुराम चाैधरी