वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: माँ अाशिवार्द फिल्मस् प्रा. लि. (Maa Aashirbad Films Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Parsa/पर्सा-13 उप.म.न.पा,विरगञ्ज

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: बच्चेलाल राउत समेत