चलचित्र : तमसुकचलचित्रको नाम : तमसुक

निर्देशक : उमेश चौहान

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : चन्द्र नेपाली, आइशा ठकुरी

कथाकार : उमेश चौहान

दर्ता मिति : 2074-04-29

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : उमेश चौहान,

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-04-28