चलचित्र : मोटे मोटी मोटेचलचित्रको नाम : मोटे मोटी मोटे

निर्देशक : रुपेश तामांग

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : याम बहादुर लिम्बु, मिक्ला तामांग

कथाकार : याम बहादुर लिम्बु

दर्ता मिति : 2074-04-06

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : रुपेश तामांग,

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-04-05