चलचित्र : म्ले क्युचलचित्रको नाम : म्ले क्यु

निर्देशक : जसमाया गुरुङ

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : माओत्से गुरुङ, रिया गुरुङ, डी.बि. गुरुङ

कथाकार : रुक बहादुर गुरुङ (रोशन )

दर्ता मिति : 2074-07-22

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : जसमाया गुरुङ,

चलचित्रको भाषा: Gurung/गुरुङ

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-07-21