चलचित्र : सेम्की तामचलचित्रको नाम : सेम्की ताम

निर्देशक : रोशन फ्युबा तामांग

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : सुक्खा तामांग, प्रिया तामांग

कथाकार : सुक्का तामांग

दर्ता मिति : 2074-05-14

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : रोशन फयूबा तामांग,

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-05-13