चलचित्र : सेम्रिन मुला मायाचलचित्रको नाम : सेम्रिन मुला माया

निर्देशक : संजय, अर्जुन

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : हुत्त संजय लामा, खुशी घिसिंग

कथाकार : हुत्त बहादुर तामांग (संजय)

दर्ता मिति : 2074-07-22

चलचित्रको प्रविधि : Video/भिडियो

निर्माताहरु : लक्ष्मी लामा,

चलचित्रको भाषा: Tamang/तामाङ

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-07-21