चलचित्र : ङ् माया क्योलाईचलचित्रको नाम : ङ् माया क्योलाई

निर्देशक : खुश बहादुर गुरुङ

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : कुशल गुरुङ, तारा बहादुर गुरुङ, पुजा गुरुङ, एलिशा गुरुङ

कथाकार : खुश बहादुर गुरुङ

दर्ता मिति : 2074-05-14

चलचित्रको प्रविधि : Video/भिडियो

निर्माताहरु : खुश बहादुर गुरुङ, भिम बहादुर गुरुङ, गोलाल गुरुङ,

चलचित्रको भाषा: Gurung/गुरुङ

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-05-13