चलचित्र : हाम्रो कलेज लाइफचलचित्रको नाम : हाम्रो कलेज लाइफ

निर्देशक : रिबेल नुमी हांग राई (विशाल)

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : रिबेल राई, कविता मगर, उमेश राई

कथाकार : रिबेल नुमी हांग राई (विशाल)

निर्माण अंतिम मिति : 2077-05-04

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : दल प्रसाद लिंग्देन,

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति :