चलचित्र : माइ लभ प्रोमिस फर काठमाडौँचलचित्रको नाम : माइ लभ प्रोमिस फर काठमाडौँ

निर्देशक : डा. तोषीआकी इतोह

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : गणेशमान लामा

कथाकार : जया ओझा

दर्ता मिति : 2074-05-25

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : गणेशमान लामा,

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई :

प्रदर्शन मिति : ---

निर्माण अंतिम मिति : 2077-05-24