बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (बैशाख-असार २०७८)

1 year, 10 months ago| Published: July 25, 2021, 12:53 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७८ बैशाख, जेठ र असार महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 suchanakohak_2078baisakh_asadh