बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (कार्तिक, मंसीर र पाैष २०७८)

4 months, 4 weeks ago| Published: Jan. 28, 2022, 2:03 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७८ कार्तिक, मंसीर र पाैष महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 SuchanakoHak_Kartik_Poush_2078